Kontakt

Lajme.al mirëpret komunikimin me shfletuesit, partnerët dhe cilindo që ka një sugjerim apo kërkesë.

Për këto arsye dhe të tjera që lidhen me një shërbim më të mirë, ju mund të kontaktoni në adresën e postës elektronike e cila është:

[email protected]

lajme.al
https://www.lajme.al/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.lajme.al%2F&_wpnonce=2bd1f54e61