Kreu / Ekonomi (page 28)

Ekonomi

Anulohen HEC-et në Theth. U shkelën kontratat koncesionare

Në letrën që Ministria e Energjetikës i dërgon koncesionarit mbi lumin Shalë, jepen arsyet e prishjes së njëanshme të marrëveshjes, duke konstatuar shkeljet që janë bërë. Këto shkelje kanë të bëjnë me mungesën e raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, skemës së shfrytëzimit hidroenergjetik, raportet hidroenergjetike dhe hidroteknike, si …

Lexo më shumë

Konçesioni i Kromit, prishet kontrata me KURUM

Koncesioni i dytë më i rëndësishëm në industrinë e kromit vend zgjidhet në mënyrë të menjëanshme pasi kompanitë që e kishin atë nuk plotësuan asnjë kusht të kontratës. Ministria e Industrisë me anë të një shkrese zyrtare të datës 20 tetor, njofton se shkaku për zgjidhjen e menjehërshme të kontratës …

Lexo më shumë

Kredia me probleme, Shqipëria e para në rajon

Sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, në muajin gusht, huatë e pakthyera në afat u ngjitën në 21.4 për qind të totalit, duke kaluar në vendin e parë në rajon për këtë tregues. Falimentimet e mëdha, me efekt zinxhir dhe kriza e sektorit të naftës rezultojnë …

Lexo më shumë

Blerja e borxhit të KESH nga BERZH, detajet e kredisë

KESH së bashku me Ministrinë e Energjisë dhe Ministrinë e Financave pas negociatave me BERZH-in ka arritur të sigurojë një hua afatgjatë 218 milionë euro për 15 vite, me normë interesi Euribor +1%. Palët kanë rënë dakord për mbulimin e kësaj huaje me garanci shtetërore, dhe për këtë qëllim projektligji …

Lexo më shumë