Tag: Në qarkun e Kukësit ka rënë ndjeshëm numri i lindjeve